Pravidla

1) Týmy, aliance, darování herních předmětů a raidy


1.a) Maximální počet členů týmu je omezen až na pět lidí

 • 1.a.a) Změna členů týmu je povolena pouze jednou denně.
 • 1.a.b) Pravidla ohledně odehraných hodin:1.a.b.a) Tým maximálně PĚTI (každý hráč smí mít maximálně do 1 250 hodin a musí mít uveřejněné hodiny).
 • 1.a.b.b) Tým maximálně ČTYŘ (každý hráč smí mít maximálně do 2 500 hodin a musí mít uveřejněné hodiny).
 • 1.a.b.c) Tým maximálně TŘÍ (každý hráč smí mít maximálně do 5 000 hodin a musí mít uveřejněné hodiny).
 • 1.a.b.d) Tým maximálně DVOU (každý hráč smí mít maximálně do 10 000 hodin).
 • 1.a.b.e) SOLO (čas není omezen).
 • 1.a.b.f) Každý hráč je povinen na požádání ihned učinit Steam profil veřejný.
 • 1.a.b.g) Některá předplatná mohou mít upravené podmínky.


1.b) Role Veteran

 • 1.b.a) Na požádání může být udělena výjimka hráčům, kteří zaučují slabší hráče nebo se nejedná o aktivní raidery (takovíto hráči mají roli "Veteran").
 • 1.b.a.a) Za aktivního raidera je považován ten, který výbušninami zaútočí na více než jednu base denně.
 • 1.b.a.b) Role může být přidělena i hráčům, kteří si o ní nežádali, ale byl u nich shledán markantní zkušenostní rozdíl oproti začínajícím hráčům. Pro takovéto hráče platí úplně stejná pravidla. Všichni Veterani musí mít hru propojenou s Discordem.
 • 1.b.a.c) Hráči s rolí Veterán bude umožněno v den WIPE zažádat si o jeho odstranění nebo naopak hráči, kteří by tuto roli chtěli dobrovolně (např. hráč přesahující limit hodin v týmu) si mohou zažádat o přidání této role.
 • 1.b.a.c.a) Hráči s rolí Sponzor bude umožněno si zažádat kdykoliv během WIPE o přidání nebo zrušení role Veterán.
 • 1.b.c) Omezení na hodiny
 • 1.b.c.a) Tým Veterana maximálně ČTYŘ (s celkovým herním časem týmu 12 000 hodin a uveřejněnými hodinami).
 • 1.b.c.a.a) Tým Veterana Sponzora maximálně PĚTI (s celkovým herním časem týmu 15 000 hodin a uveřejněnými hodinami). (Porušení pravidel povede ke ztrátě sponzora).
 • 1.b.c.a.a.a) Za každý předplacený měsíc získává tým Veterana sponzora 1 000 hodin navíc (v případě vícero sponzorů v jednom týmu se čas sčítá).
 • 1.b.c.b) Tým Veterana maximálně TŘÍ (s celkovým herním časem týmu 18 000 hodin a uveřejněnými hodinami).
 • 1.b.c.c) Tým Veterana maximálně DVOU (čas není omezen).


1.c) Aliance mezi hráči nejsou povoleny.

 • 1.c.a) Za alianční chování se považuje takové chování, které záměrně znevýhodňuje ostatní hráče ve smyslu vzájemné spolupráce několika skupin nebo vícero než tří (pěti) hráčů. Do toho se řadí společné „nájezdy“ (tzv. raidy) více než tří (pěti) hráčů na jeden subjekt, spolupráce při shromažďování herních předmětů (suroviny, zbraně a atd.), společné útočení více než tří (pěti) hráčů na jeden subjekt a úmyslné stavění „základny“ (tzv. base) v blízkosti jiného týmu ve snaze napomáhat onomu týmu.
 • 1.c.b) Neutralita je tolerována, avšak takovéto chování nesmí nijak ovlivnit či znevýhodnit jiný tým. Obchodování s ostatními hráči je povoleno, avšak hodnota vyměněných položek musí odpovídat férové nabídce. Podezřelé transakce (př. 1ks kamene za zbraň) bude považováno za alianční chování a snahu obejít pravidla. O věrohodnosti férového obchodu rozhoduje příslušný subjekt (admin / moderátor) jehož stanovisko je definitivní. Služby nelze brát jako validní možno směny a nelze tak s ní obchodovat. Takovýto obchod bude považován za alianční chování.


1.d) Darování herních předmětů je omezeno.

 • 1.d.a) Darování věcí je povoleno pouze a jen za příslušných okolností, že subjekt A daruje jinému subjektu B herní předměty, jelikož subjekt A nevlastní více než dostatečný počet herních předmětů, které by mu zajistili stabilní herní zážitek. To odpovídá zhruba pěti hodinám herní doby na serveru.
 • 1.d.b) Darování věcí je zakázáno ve všech ostatních případech, zejména s úmyslem pomoci týmu napadnout jiný tým.
 • 1.d.c) Předměty mohou být také darovány v případě, že tým opouští server. V takovémto případě však musí tým neprodleně server opustit.


1.e) Zákaz raidění mezi od 22:00 do 12:00 a prvních 24 hodin od WIPE.

 • 1.e.a) Hráč má zakázáno jakýmkoliv způsobem zničit stavební struktury od stupně kámen a vyšší., a jakékoliv železné a vyšší části stavby, které slouží výhradně k defenzivní obraně stavby. Do této kategorie nespadají útočné entity (shotgun trap, turrety, sam sites a pod.) Dále je zakázáno raidit vending machines.
 • 1.e.a.a) Během nočního / wipe zákazu smí být zničeny jakékoliv věci z twigu nebo dřeva.
 • 1.e.a.b) Tugboat smí být raiděny pomocí torpéd kdykoliv.
 • 1.e.a.c) Workbench a pod. se nepovažuje za část struktury, která slouží k obraně (např. na tugboat).
 • 1.e.b) Posledních 24 hodin WIPE neplatí žádné zákazy raiděni (ani pro tým Veteranu).
 • 1.e.c) Je povoleno raidit base, která nemá vlastní "Tool Cupboard".


2) Rasismu, sexismu a homofobie


2.a) Veškeré projevy rasismu, sexismu a homofobie jsou přísně zakázány v jakékoliv formě (komunikace, umění, symbolika atd.).


3) Nenávistných projevy a toxicita


3.a) Je zakázána veškerá forma nenávistných projevů.

 • 3.a.a) To zahrnuje písemnou komunikaci, symboliku a umění.
 • 3.a.b) Nenávistné projevy jsou zakázány i v hlasové komunikační formě, avšak k této formě je přistupováno s mírným nadhledem.
 • 3.a.c) V době jednání se správním subjektem je hráč povinen respektovat autoritu. Arogantní chování vůči správnímu subjektu je považováno za toxické.


3.b) Toxické chování není tolerováno.

 • 3.b.a) Za takové lze chápat jakékoliv chování, které není v souladu s kulturně mravní formou exprese.
 • 3.b.b) Za očerňování serveru, nevhodné vyjadřování či výhružky bude udělen hráči až permanentní zákaz. Do toho spadají nevhodné komentáře o řazení serveru do modded kategorie či dokonce výhružky v podobě umístění serveru na black list.
 • 3.b.c) Vydávání se za admina je považováno za hrubé porušení pravidel.


4) Cheatování, zneužívání bugů a používání softwaru třetích stran


4.a) Je přísně zakázáno používání jakýchkoliv programů či zásuvných modulů, které jakkoliv zvýhodňují jejich uživatele.


4.b) Zneužívání herních chyb je zakázáno.

 • 4.b.a) V případě, že hráč objeví herní chybu, je povinen tuto chybu nahlásit příslušnému subjektu (admin / moderátor) a tuto chybu nesmí využít k vlastnímu prospěchu či poškození jiného subjektu.


4.c) Je zakázáno užívání softwaru třetích stran, který které jakkoliv zvýhodňují jejich uživatele.

 • 4.c.a) Za takové se považují například i speciální funkce myši pro lepší míření.
 • 4.c.b) Výjimku tvoří pouze programy, jejichž funkce je limitována pouze na přidání „křížku“ (crosshairu), které jsou povoleny v souladu s oficiálními pravidly hry.


4.d) V případě, že se alespoň tři členové A-Teamu shodnou na podezřelém chování hráče, může být podezřelému hráči uděleno preventivní omezení až na 21 dní.


5) Obcházení zákazů a změna identit


5.a) Je přísně zakázáno obcházen zákazy přístupů („banů“) na server.

 • 5.a.a) Zákaz se vztahuje na celou domácnost.
 • 5.a.b) Zákazu déle podléhají veškeré účty subjektu, tedy nelze na serveru hrát s vícero účty.
 • 5.a.c) Hráč je nesmí hrát na tzv. smurf účtech a je povinen hrát na účtu, na kterém má nahráno nejvíce hodin. V případě, že se admin hráče dotáže na další účtu, je hráč povinen nahlásit všechny své účty.


5.b) Je zakázáno užívání VPN k obcházení zákazů nebo účelnému matení správních subjektů.

5.c) Každý hráč je povinen se prokázat všemi dříve používanými jmény pod kterými v minulosti hrál na serveru.

 • 5.c.a) Zatajení bude považováno za obcházení pravidel a takovéto chování bude považováno jako identické s obcházením zákazů.
 • 5.c.b) Admin smí z jakéhokoliv důvodu, bez předchozího varování, změnit hráči jméno.


6) Forma identit


6.a) Identita (nicky) hráčů musí být v souladu s pravidlem 2 a 3.


7) Spam v chatu


7.a) Textový spam je zakázán veškerou formou.


8) Stream snipe


8.a) Stream snipe je na serveru zakázán.


9) Porušení pravidel a sankce


9.a) Porušení jakéhokoliv z uvedených pravidel vede k sankcím.

 • 9.a.a) Sankce se mohou pohybovat od varování až po trvalé vyloučení ze serveru.
 • 9.a.b) Při rozhodování o sankcích se bere v úvahu závažnost porušení, opakování a chování hráče v minulosti.
 • 9.a.c) Správní subjekt má právo na okamžité vyloučení hráče v případě velmi závažného porušení pravidel.
 • 9.a.d) Rozhodnutí o sankcích je definitivní a nelze se proti němu odvolat.


10) Závěrečná ustanovení


10.a) Tato pravidla platí pro všechny hráče a jsou povinni se jimi řídit.


10.b) Administrátoři mají právo na změnu pravidel bez předchozího upozornění, avšak jsou povinni tuto změnu náležitě oznámit

hráčům.


10.c) V případě jakýchkoliv nejasností nebo sporů rozhodnutí vždy náleží správním subjektům, tedy administrátorům a moderátorům.


10.d) Tato pravidla vstupují v platnost ihned po zveřejnění.


Tento text podléhá autorskému právu dle zákona české republiky a jeho šíření a změny jsou zakázány.


Aktuální a správná verze pravidel je vždy k nalezení na Discord.gg/Prague! Na tuto verzi pravidel se při případném sporu nelze odvolat! 


Aktualizováno dne: 29.1.2024